Sony FE 70-200 F2.8 GM

G Master 系列遠攝變焦鏡頭、Nano AR 塗層有助消除光斑和殘影、11 片圓形光圈、內置 OSS 光學防震功能、防塵防水滴設計

重量:1480g
尺寸:Ø88 x 200mm
NTD 1000 /日

光圈:
F2.8 - F22

最近對焦距離:
0.96mm

濾鏡口徑:
77mm

可視角:
12°30'~34°

鏡頭接環:
E mount
 

B+W 77mm保護鏡
鏡頭前後蓋
腳架環